Hands icon

130.000+ personer förlitar sig på våra tillskott för sitt behov av vitaminer och mineraler

Hands icon

130.000+ personer förlitar sig på våra tillskott för sitt behov av vitaminer och mineraler

Hands icon

130.000+ personer förlitar sig på våra tillskott för sitt behov av vitaminer och mineraler

Trustpilot score: 4 out of 5

Trustpilot-betyg: 4 av 5

Integritets- och cookiepolicy för FitForMe

 

Denna integritets- och cookiepolicy uppdaterades senast den 1 februari 2024.

 

Din integritet är av stor vikt för FitForMe Nordics AB (FitForMe). Därför följer vi de relevanta lagarna och förordningarna när det gäller integritet, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Som en del av de tjänster vi tillhandahåller behandlar vi personuppgifter. I denna integritets- och cookiepolicy kan du läsa om de personuppgifter vi behandlar från dig och vad vi gör med dem.


Vår integritets- och cookiepolicy i korthet

Vid behandling av personuppgifter följer vi integritetslagar. Det här innebär att vi:

 • Tydligt definierar våra syften i denna integritets- och cookiepolicy innan vi behandlar dina personuppgifter.
 • Lagrar så lite personuppgifter som möjligt och endast de uppgifter som är nödvändiga för våra ändamål.
 • Ber uttryckligen om tillstånd för behandlingen av dina personuppgifter om tillstånd krävs.
 • Vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. De parter som behandlar personuppgifter åt oss åläggs också dessa skyldigheter.
 • Respekterar dina rättigheter, till exempel rätten att inspektera, korrigera eller radera dina personuppgifter som behandlas av oss.


För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

I denna integritets- och cookiepolicy förklarar vi vad vi på FitForMe gör med den information vi får om dig när du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats fitforme.com och fitforme.recruitee.com. Genom att beställa våra produkter eller besöka vår webbplats får vi in olika typer av personuppgifter från dig. Nedan, för varje ändamål, anger vi vilka uppgifter vi får från dig, för vilket ändamål vi behandlar dessa uppgifter och hur länge uppgifterna lagras. Om du har några frågor eller vill veta exakt vad vi har för information om dig kan du kontakta oss med hjälp av informationen längst ner i denna integritets- och cookiepolicy.

Beställning och hantering av beställningar

Du kan göra en beställning via vår hemsida.

Då behandlar vi följande personuppgifter:

 • För- och efternamn
 • Klinik
 • Telefonnummer
 • Adressuppgifter
 • Leveransadress
 • Betalningsinformation

Och för att genomföra avtalet med dig för detta ändamål. Vi behåller denna information tills behandlingen av din beställning är klar. Vissa uppgifter behåller vi längre om vi är juridiskt skyldiga att göra det (till exempel på grund av skattelagringsskyldigheten).

Konto

När du gör en beställning hos oss skapar vi ett konto åt dig. Det här gör att du kan se förloppet och en översikt över dina beställningar hos oss.

För detta ändamål behandlar vi följande personuppgifter:

 • E-postadress
 • Lösenord
 • Översikt över beställning
 • Produkter i varukorgen
 • Betalningsuppgifter
 • Adressuppgifter
 • Datum för operation

Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra det avtal vi ingått med dig. Vi behåller dina personuppgifter tills du avslutar ditt konto. Dessa uppgifter sparas så att du inte behöver fylla i dem varje gång och för att vi lättare ska kunna kontakta dig vid behov. Du kan ändra din kontoinformation i kontot när du vill.

Nyhetsbrev

Via vår hemsida kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. I detta nyhetsbrev kommer vi regelbundet att informera dig via e-post om ämnen relaterade till viktminskningskirurgi och våra relaterade produkter.

För detta ändamål behandlar vi följande personuppgifter:

 • E-postadress

Vi gör det här baserat på ditt samtycke. Informationen behåller vi tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Du kan avsluta prenumerationen när som helst. Varje nyhetsbrev innehåller en länk för att avsluta prenumerationen.

Kontakt

Du kan kontakta oss på olika sätt. Du kan göra det via telefon, men också via kontaktformuläret eller via e-post.

För detta ändamål behandlar vi följande personuppgifter:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Ämne
 • All information som du själv anger i ett meddelande

We do this to properly handle your request to contact you and to carry out the agreement with you for this purpose. We will keep this information until we are sure that you are satisfied with our response.

Kostrådgivning

Om du behöver personlig och expertmässig rådgivning kan du begära rådgivning eller boka en tid med en av våra dietister genom ett kontaktformulär.

 

För detta ändamål behandlar vi följande personuppgifter:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Typ av rådgivning
 • Eventuell information du fyller i som innehåll i ett meddelande

 

Vi gör detta för att korrekt hantera din förfrågan om kontakt och för att fullgöra avtalet med dig. Vi behåller denna information tills vi är säkra på att du är nöjd med vårt svar.

Ansökan

Har du svarat på någon av våra lediga tjänster eller skickat in en öppen ansökan? Då kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna behandla din ansökan och för att förbereda för ett eventuellt ingående av ett anställningsavtal.

För detta ändamål behandlar vi följande personuppgifter: 

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Foto
 • CV
 • Personligt brev
 • Länk till LinkedIn-profil
 • All annan information du skickar med din ansökan 

Vi behåller dina ansökningsuppgifter i upp till sex veckor efter att tjänsten har tillsatts. Dessa uppgifter behålls för att vi ska kunna kontakta dig i händelse av att tjänsten blir tillgänglig igen inom tiden för provanställningen. Om vi inte kan erbjuda dig en tjänst för tillfället kan vi – med ditt tillstånd – behålla dina ansökningsuppgifter i ytterligare ett år. Du kan när som helst återkalla ditt tillstånd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss.

En enkät på sociala medier och internet kan vara en del av ansökningsprocessen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att vår image upprätthålls när vi anställer ny personal. Vi gör därför detta baserat på vårt berättigade intresse. Vi söker även på ditt namn på Google och kollar på din profil på olika sociala medier. Det här gör vi naturligtvis bara om dessa profiler är offentliga; vi kommer inte att be dig att ge oss tillgång till en privat sida på sociala medier eller skapa en kontakt med oss. Resultaten av denna granskning kommer att diskuteras med dig. Om du invänder mot detta kan du ange det via e-post vid ansökningstillfället. 


När kan det vara så att vi delar dina personuppgifter med en tredje part?

Vi delar endast dina personuppgifter med en tredje part när det är tillåtet enligt gällande lagstiftning. Vi kan ge dina personuppgifter till tredje part av olika skäl exempelvis om:

 • vi har anlitat dem för att behandla vissa uppgifter;
 • det är nödvändigt för att utföra avtalet med dig;
 • du ger oss tillstånd att göra det;
 • vi har ett berättigat intresse att göra det;
 • vi är juridiskt skyldiga att göra det (till exempel om polisen kräver det när de misstänker ett brott).

De parter som behandlar personuppgifter för vår eller din räkning är:

 • IT-leverantörer och tjänsteleverantörer
 • Leverantörer av cookie-tjänster
 • Hostingleverantörer

För att kunna erbjuda våra tjänster kan vi dela dina personuppgifter med parter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi kommer endast att göra det om det finns en motsvarig skyddsnivå för behandlingen av personuppgifter. Det innebär till exempel att vi använder oss av ett modellavtal från EU-kommissionen eller gör upp avtal med denna part om hur personuppgifter ska hanteras.

Knappar för sociala medier

På vår webbplats använder vi knappar för sociala medier som omdirigerar dig till de sociala medieplattformarna. Det ger dig möjlighet att följa oss och dela innehåll inom nätverket. Knapparna fungerar med hjälp av kodstycken som kommer från de sociala medienätverken. Om du vill veta vad de sociala medieplattformarna gör med dina personuppgifter kan du läsa relevant integritetspolicy:  

Cookies

På vår webbplats använder vi cookies och liknande tekniker, såsom pixlar (nedan: cookies), både från oss själva och från tredje parter. Cookies är små informationsfiler som, när du besöker en webbplats, automatiskt kan lagras på eller läsas från webbplatsbesökarens enhet (t.ex. PC, surfplatta eller smartphone). Det sker via webbläsaren på enheten. Vi och tredje parter använder cookies för att:

 • Aktivera webbplatsens funktionalitet (tekniska och funktionella cookies)
 • Analysera användningen av webbplatsen och på så sätt göra webbplatsen mer användarvänlig (analytiska cookies)
 • Visa personliga annonser (marknadsföringscookies)

Dessa cookies samlar in följande information från dig:

 • IP address
 • Cookie ID
 • Webbplats- och klickbeteende
 • Hänvisningsadress

När du besöker vår webbplats för första gången visar vi ett meddelande som förklarar våra cookies. Här kommer vi, i den mån vi är skyldiga att göra det, att be om ditt samtycke till användningen av cookies.

Om du vill veta vad cookie-tjänsteleverantörerna gör med dina personuppgifter kan du läsa integritetspolicyn för det berörda företaget. Om du klickar på ”integritetspolicy” i cookietabellen kommer du att dirigeras till den relevanta integritetspolicyn.

Aktivera och inaktivera cookies

I din webbläsare kan du ställa in den så att den accepterar lagring av cookies endast när du samtycker. För mer information, se manualen för din webbläsare. Observera att många webbplatser inte fungerar optimalt när cookies är inaktiverade.

Ta bort cookies

De flesta cookies har ett utgångsdatum. Om ett utgångsdatum ställs in raderas cookien automatiskt när utgångsdatumet löper ut. Du kan också välja att radera cookies manuellt, innan utgångsdatumet har passerat. Se manualen för din webbläsare hur du gör detta.

Är dina personuppgifter skyddade?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder med avseende på behandling av personuppgifter, så att hanteringen skyddar mot förlust eller någon form av olaglig behandling (såsom obehörig åtkomst, förstörelse, modifiering eller avslöjande av personuppgifterna).

Vilka integritetsrättigheter har du?

Du har följande rättigheter:  

 • Rätt till insyn: Du har rätt att kontrollera dina personuppgifter som vi behandlar.   
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera eller komplettera dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Rätt att göra invändningar: Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter och mot direktmarknadsföring.  
 • Rätt till radering: Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter.
 • Rätt att återkalla samtycke: om du har gett oss samtycke till att behandla dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke. 
 • Rätt till dataportabilitet: om det är tekniskt möjligt har du rätt att få de personuppgifter vi behandlar från dig överförda till en tredje part.
 • Rätt till begränsning av behandling: i vissa fall kan du begära att vi begränsar (tillfälligt eller på annat sätt) behandlingen av dina personuppgifter. 

Vid tidpunkten för din begäran kan vi be dig att identifiera dig. Vi begär denna information för att säkerställa att du är den person som personuppgifterna tillhör.

Vi har som princip att följa din begäran inom en månad. Denna period får dock förlängas med två månader av skäl som rör begärans specifika integritetsrättigheter eller komplexitet. Om vi förlänger denna period kommer vi att meddela dig i god tid.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du meddela oss på [email protected]


Ändringar i denna integritets- och cookiepolicy

När vår webbplats eller våra tjänster ändras måste vi naturligtvis också uppdatera integritets- och cookiepolicyn. Så var alltid uppmärksam på datumet ovan och kontrollera regelbundet efter nya versioner. Vi kommer att göra vårt bästa för att kommunicera förändringar till dig.


Ställ frågor eller lämna in ett klagomål

Om du har några frågor eller vill göra ett klagomål kring användningen av dina personuppgifter kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna längst ner i denna integritets- och cookiepolicy. Vi kommer att ta itu med eventuella frågor eller klagomål internt och kommunicera detta vidare med dig. Om du känner att vi inte hjälper dig på rätt sätt har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.


Kontaktuppgifter

Namn på entreprenör: FitForMe Nordics AB

Agerar under namnet/namnen: FitForMe Nordics AB

Direktör: Simon Hamer

C/O Entreprenörsgatan

Sankt Eriksgatan 6

411 05 Gothenburg – Sweden

Telefonnummer: +46 (0)31-333 44 33

Öppet: Måndag till fredag från 8.30 till 17.30.

E-postadress: [email protected]

Handelskammarens nummer: 556939-2151

Momsregistreringsnummer: SE556939215101

Validated